آموزش بازی سازی با یونیتی

آموزش بازی سازی با یونیتی به همراه ساخت بازی های 2بعدی-3بعدی و آنلاین چند نفره که خطایابی و رفع اشکال در تک تک جلسات آموزشی قرارگرفته است.