مشترک گرامی، شما می توانید انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را از 2 روش بسیار سریع و راحت  با ما در میان بگذارید:

تکمیل فرم ثبت شکایت زیر ارسال پیامک به شماره تلفن 09331200560 و موضوع شکایت

ارسال ایمیل به aliafarinaspasp@gmail.com و موضوع شکایت مطرح شود.

توجه داشته باشید  شکایت شما در اسرع وقت، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.و  بر اساس زمان ثبت شکایت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.