آدرس پستی:

بخش مرکزی ، شهر مشهد، نجفی ، خیابان شهید فرقانی[فکوری 58] ، خیابان شهید فرقانی14[میرکی 11] ، پلاک 52 ، طبقه اول

شماره تماس: لطفا با شماره مستقیم 09331200560تماس حاصل فرمایید.